گروهها
 
 دسترسی سریع

 
  معرفی مدیریت


نام خانوادگی : قوامی نژاد           نام : پرویز

سمت : مدیر نظام فنی و اجرایی

تلفن : 85351305              نمابر : 85351311

ایمیل سازمانی :

آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم ها ، لیسانس عمران

سوابق شغلی : 
کارشناس برنامه و بودجه استان تهران

رئیس گروه امور زیربنایی در معاونت بودجه استان تهران

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان ساوجبلاغ

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان ملارد

عضو کارگروه ترافیک استان

عضو کمیته حمل و نقل استان

عضو ستاد تدوین برنامه های سوم ، چهارم ، پنجم و ششم استان تهران در حوزه زیربنایی و فنی

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری و روستایی

رئیس دبیرخانه شورای فنی استان

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران