گروهها
 
 دسترسی سریع

 
  شرح وظایف گروه شورای فنی

 

انجام امور دبیرخانه ای شورای فنی استان و کمیته های کارشناسی ذیل آن

همکاری در تهیه و انجام اقدامات لازم برای ترویج به کارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی

ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی

ارزیابی عوامل فنی دستگاههای اجرایی و شهرداری ها و عوامل اجرایی

ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور کنترل و نظارت پروژه های ملی و استانی

همکاری با گروه های معاونت هماهنگی برنامه و بودجه در خصوص نظارت طرح ها و رعایت چهارچوب های نظام نظارت

برنامه ریزی و تهیه اقدامات و طرح های مورد نیاز جهت تسهیل و تسریع در اجرای نظام فنی و اجرایی با توجه به نیازها و قابلیت های استان و ارائه پیشنهادات