معرفی معاون فنی و اجرایی


نام خانوادگی : قوامی نژاد           نام : پرویز
سمت : معاون فنی و اجرایی
تلفن : 22901230              نمابر : 22901231
ایمیل سازمانی :
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم ها ، لیسانس عمران
سوابق شغلی : 
کارشناس برنامه و بودجه استان تهران

رئیس گروه امور زیربنایی در معاونت بودجه استان تهران

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان ساوجبلاغ

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان ملارد

عضو کارگروه ترافیک استان

عضو کمیته حمل و نقل استان

عضو ستاد تدوین برنامه های سوم ، چهارم ، پنجم و ششم استان تهران در حوزه زیربنایی و فنی

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری و روستایی

رئیس دبیرخانه شورای فنی استان

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران