شرح وظایف گروه امور مشاوران و پیمانکاران
 تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاران در پایه‌های 3 و 4 و 5
 
تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه مشاوران در پایه 3
 
 کنترل ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی و حقوقی استان از طریق دریافت برگه‌های اطلاعات قراردادهای دستگاه‌های اجرایی استان و فرم‌های خود اظهاری پیمانکاران
 
ارسال و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به دستگاه‌های اجرایی
 
رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه و انجام امور مربوط به محرومیت آن‌ها
 
 اعلام نظر و پاسخگویی به مکاتبات دستگاه‌های اجرایی در خصوص امور مربوط به پیمانکاران و مشاوران استان