تاریخ : شنبه 20 ارديبهشت 1399
کد 47

قرارداد پیمانکاری احداث مخزن 40 هزار مترمکعبی تهران فسخ شد

در جلسه شورای فنی استان تهران با تصویب اعضا قرارداد پیمانکاری احداث مخزن 40 هزار مترمکعبی تهران فسخ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نخستین جلسه شورای فنی استان تهران در سال 1399 به ریاست تقی زاده معاون عمرانی استاندار تهران و دبیری پرویز قوامی نژاد معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه موضوع فسخ قراردادپیمانکاری پروژه احداث مخزن 40 هزار متر مکعبی منطقه 21 و 22 تهران مورد بحث قرارگرفت که با رای اعضا قرارداد فسخ شد و مقرر شد به شرکت دیگری طبق مقررات واگذار شود.

همچنین موضوع واگذاری پروژه های سالن ورزشی شهدای گلذار پایین و سالن ورزشی ابراهیم آباد پاکدشت به اداره کل ورزش و جوانان استان بحث و گفتگو شد.

بررسی مشکلات ثبت اطلاعات قراردادهای عمرانی در سامانه ثبت اطلاعات قراردادهای کشور هم دستور دیگر این جلسه بود.