تاریخ : دوشنبه 11 شهريور 1398
کد 45

رفع اختلاف پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق21 و 22 تهران

در کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان تهران اختلاف میان پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق 21 و 22 تهران بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان تهران با هدف حل اختلاف قرارداد احداث مخزن 40 هزار مترمکعبی منطقه 21 و 22 تهران (خرکوش دره) با حضور پیمانکار و کارفرما تشکیل جلسه داد.

این پروژه به دلیل اختلافات رخ داده 3 ماه متوقف شده و تاکنون 10 میلیارد تومان هزینه شده است که به درخواست طرفین این جلسه تشکیل شد. همچنین پیش از این 4 جلسه کارشناسی و یک کارگروه هم برای رفع اختلافات تشکیل شده بود که بخش زیادی از اختلافات رفع شد.