تاریخ : دوشنبه 28 مرداد 1398
کد 44

نشست هم اندیشی تدوین برنامه ششم توسعه استان در بخش حمل و نقل تهران

​ نشست هم اندیشی در راستای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه استان در بخش حمل و نقل استان تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چهارمین جلسه تنظیم سند برنامه ششم توسعه استان با حضور پرویز قوامی نژاد معاون سازمان  مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، احمدی رئیس گروه امور زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نوروزی مدیرکلر راه و شهرسازی استان تهران، معاونین راهداری و فنی و نظارت و رؤسای ادارات نگهداری راهها و ابنیه فنی و برنامه ریزی و بودجه در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهرآرا رئیس اداره نگهداری، گزارش کامل و جامعی در خصوص برنامه ها و اهداف اداره کل در سالجاری بر اساس فهرست بهای سال 98 ارائه کرد که در آن اهم فعالیت و عملیات راهداری مورد نیاز، اعم از لکه گیری و روکش، ایمن سازی راهها (گاردریل، خط کشی، روشنایی و نصب تابلو و علائم) و همچنین تعمیرات ابنیه راهها و راهداری مستمر(گشت راهداری، رفع انسداد، پاکسازی حریم راهها و.....) و راهداری زمستانی به تفکیک هر شهرستان مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

قوامی نژاد با تشکر از ارائه گزارش افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسئولیت تامین منابع مورد نیاز در راههای غیر شریانی(اصلی و فرعی و روستایی) را بر عهده دارد و مقرر گردید برآورد اعتبار مورد نیاز به تفکیک شریانی و غیر شریانی تهیه شود.

نوروزی مدیرکل هم در این جلسه ضمن تاکید بر تدوین سند مذکور دیدگاه ها و پیشنهادات لازم را ارائه نمود و مقرر شد کارگروه تنظیم سند برنامه ششم توسعه در بخش حمل و نقل، جلسات تکمیلی در این راستا با حضور اعضا تشکیل داده و ظرف 2 هفته آینده جمع بندی و آماده گردد.