تاریخ : يکشنبه 12 مرداد 1399
کد 48

تمدید اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران تا پایان مهرماه 99

براساس بخشنامه شماره 206989 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران که از سوی سید جواد قانع فر رییس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران تا پایان مهرماه سال جاری تمدید می شود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، براساس بخشنامه شماره 206989 که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ابلاغ شده است، اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت پیمانکاران با هدف حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و کاهش میزان مراجعه متقاضیان تا پایان مهرماه تمدید می شود.

براساس این بخشنامه، اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری که حداکثر پایه آن ها 3،4 و یا 5 بوده و از ابتدای آبان ماه سال 1397 منقضی شده اند تا پایان مهرماه سال جاری تمدید خواهد شد.

گفتنی است، هرگونه اطلاعات در خصوص تاریخ انقضای گواهینامه ها در پايگاه ساجار به نشانی   sajar.mporg.irدرج شده است.