رفع اختلاف پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق21 و 22 تهران
در کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان تهران اختلاف میان پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق 21 و 22 تهران بررسی شد.
نشست هم اندیشی تدوین برنامه ششم توسعه استان در بخش حمل و نقل تهران
​ نشست هم اندیشی در راستای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه استان در بخش حمل و نقل استان تهران برگزار شد.
بحث و تبادل نظر مدیران نظام فنی واجرایی کشور در مورد یک نامه
مدیران نظام فنی واجرایی کشور در مورد یک نامه به صورت ویدئویی بحث و تبادل نظر کردند.
شرکت 250 نفری مدیران و کارشناسان بخش خصوصی در دوره آموزشی BIM
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در دوره آموزشی نقش فرآیند مدل سازی اطلاعات ساخت BIM در سازمان های مجری 250 نفر از مدیران و کارشناسان بخش خصوصی شرکت کردند.
چالش های پروژه های عمرانی در کشور؛ تحول در صنعت ساخت و ساز با BIM
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چالش های پیش روی پروژه های عمرانی در کشور را تشریح کرد و از تحول در صنعت ساخت و ساز با روش BIM گفت.

گزارش تصویری

رفع اختلاف پیمانکار و کارفرما در پروژه آبرسانی به مناطق21 و 22 تهران

نشست هم اندیشی تدوین برنامه ششم توسعه استان در بخش حمل و نقل تهران

بحث و تبادل نظر مدیران نظام فنی واجرایی کشور در مورد یک نامه

شرکت 250 نفری مدیران و کارشناسان بخش خصوصی در دوره آموزشی BIM

چالش های پروژه های عمرانی در کشور؛ تحول در صنعت ساخت و ساز با BIM

دوره آموزشی«بررسی نقش فرآیند BIM در سازمان های مجری پروژه» برگزار شد

BIM در بهره وری و رشد اقتصادی موثر است/تحولی نو در ساخت و سازهای ملی

تشکر از سازمان مدیریت تهران به عنوان پیشگام اجرایBIM در کشور

ریچر: مفهوم «BIM» در ایران باید به شکل آکادمیک دانسته شود